תנאי שימוש בחבילות האיכסון

הסכם קבלת שירותים

בין: ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ בע"מ  (להלן: "החברה") מצד אחד

ובין: שוכר השירות (להלן: "הלקוח") מצד שני

 

 • הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט,
 • והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן החברה,
 • והואיל וקבלת שירותי אינטרנט מן החברה מותנית בהסכמה לאמור להלן,

 

 

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של חברת ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ בע"מ. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

שימוש לרעה

 

חברת ע.ר. עובדיה טריידינג בע"ממציעה שירותי אירוח, שיווק ופיתוח של דפי אינטרנט.

שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החברה, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.

בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועובדיה.

 

חומר ל 'מבוגרים בלבד'

 

בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי סקס או אתרים הקשורים לסקס אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתים השיתופיים.

הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.

האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.

 

 

אבטחה

 

הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם או במחשבי החברה או במחשבי לקוחות החברה, אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.

דוגמאות אשר ניתן לכלול ביניהן, אך לא רק, הן:

גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים אסורה בהחלט. כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, וביניהן, שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING, או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת אסורה ומהווה עבירה פלילית.

כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל על ידי לקוח החברה ללקוחות החברה האחרים או למשתמשי אינטרנט אחרים שאינם לקוחות החברה באמצעים אותם מספקת לו החברה, ישמשו עילה לסגירת חשבון מיידית וללא כל התראה מוקדמת.

 

 

תוכניות CGI / PHP / ASP

 

השימוש בתוכניות cgi, asp, php מותרות, בהתאם לסוג השירות הניתן ללקוח ולשרת עליו תותקן התוכנית. עם זאת, ניצול משאבי מערכת במידה אשר משפיעה על תיפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרת או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תגרור סגירת אפשרות השימוש בסקריפטים השונים במחיצה המוקצית ללקוח, ואף עשויה לגרור סגירת חשבון מיידית וללא כל הודעה מוקדמת.

 

 

IRC

 

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ בע"מ אינה מאפשרת הרצת IRC או IRC BOTS על שרתיה בשום אופן.

 

 

תעבורת נתונים

 

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ מאפשרת ללקוחותיה תעבורת נתונים בהתאם לפירוט המופיע בחבילות השונות באתר החברה. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת למסמכי רשת סטנדרטיים (html, asp, php, jpeg, gif, php, cgi, pl) כמו גם לשאר סוגי הקבצים, כגון: (zip, mp3, mpeg, exe, ra, rm וכו' ). כאשר ניתן להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית וזאת תישקל באופן חד צדדי על ידי ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ בלבד.

נושא התעבורה יידון עם החברה וייתכן כי תורשה תעבורת קבצים שונים בהתאם לתימחור נפרד.

בכל מקרה, לקוח אשר חשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, יקבל את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת אותן הוא צורך, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, כך שלא יהווה 'מונופול' בשרת.

 • תחת שרת שיתופי לא יוקצו ללקוח מעל 64MB זכרון ו/או 5% CPU ממשאבי השרת.
 • חשבון אשר יהווה מונופול בשרת ולא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים בשרתים השיתופיים, ייסגר מידיית וללא כל התראה מוקדמת בנושא.
 • חריגה מנפח התעבורה המוקצה לחשבון תלווה בעלות של: 5 ₪ כולל מע"מ בגין כל 1GB של תעבורה עודפת. החיוב יבוצע אחת לחודש בכל סוף חודש קלנדרי בהתאם לתעבורת הנתונים לאותו חודש קלנדרי.
 • חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון תלווה בעלות של: 30 ₪ כולל מע"מ בגין כל 100MB של אחסון עודף. החיוב יבוצע אחת לחודש בכל סוף חודש קלנדרי בהתאם לנפח האחסון העודף לאותו חודש קלנדרי.
 • פרסומות אימייל מסחריות - SPAM

שליחת הודעות אימייל פירסומיות או בכמות מסחרית, באמצעות או דרך שרתי ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ ללקוחות לייבידאנאס, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ, אסורה בהחלט.

שימוש בשרת ISP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שאינם טהורים ואשר עשויים להוות מטרד לצד ג' יהוו הפרה בוטה של תנאי שימוש אלו ועשויים לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי.

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ מגבילה את כמות שליחת הדואר בקבוצות דרך האתר ל- 25 אימיילים כל שעה.

משלוח רשימות תפוצה גדולות מהרשום באמצעות סקריפטים דרך השרת, אסורה בהחלט!

 

 

זכויות יוצרים

 

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר שיופעל על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ לא תאפשר חומר למבוגרים בלבד כפי המופיע בסעיף נפרד בהסכם זה.

תוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף.

כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים אך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה.

 

 

ניצול לרעה של משאבי מערכת

 

כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ או בחשבונות לקוחות ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ אסורה בהחלט. כל חשבונות הלקוחות וכן חשבונות RESELLERS האחראים לחשבונות לקוחותיהם, מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. כל כישלון במילוי מוחלט של כל סעיפי הסכם זה, יובילו באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו.

 • ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.
 • כל לקוח החברה, המשתמש בשרתי החברה לצורך פיתוח או הפעלות ניסיוניות של אפלקיציות רשת, אשר מריץ אפליקציה אשר הוא מודע כי ביכולתה לפגוע או להשבית את מערכות השרת או את השרתים,
 • מפר לרעה את סעיפי הסכם זה, ומסתכן בסגירה חד צדדית של חשבונו.
 • לא נרשה בכל דרך שהיא שירותים או תכונות העשויות באופן פוטנציאלי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבות של השרתים.
 • הסעיף נוגע גם לפעילות צד שלישי העשויה להתרחש עם הפעלת DLLs בשרת, שימוש בפרוטוקול FTP אנונימי, שימוש ב- UPLOAD מכל סוג שהוא או הזנת טפסים.
 • כל אתר אשר ישתמש במשאבי מערכת גבוהים, שאינם סבירים, לפי שיקול דעתה הבלעדית של ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ, כגון, אך לא רק : CPU time, memory usage, network resources, יושעו באופן מיידי, בשל גרימת נזק לשרת ופגיעה בפעילות תקינה של לקוחות אחרים בשרת, וזאת ללא כל התראה מוקדמת.

 

 

עריכת תנאי שימוש

 

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מודקת וללא יידוע הלקוח.

 

 

מדיניות תשלום

 

חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי החברה.

למרות שלחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.

תשלום מתבצע מדי 30 או 365 יום בהתאמה ליום פתיחת החשבון, ויחודש באופן אוטומטי ביום שלפני סיום השירות עליו בוצע תשלום, אלא אם כן הודיע הלקוח על בקשתו לסגירת חשבון לפי המתואר בהסכם זה.

במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ עשויה להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

הלקוח מחוייב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.

כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.

תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

 

 

במידה והלקוח שילם מראש לתקופה של שנה או יותר עבור שירותי אחסון באמצעות כרטיס אשראי, ובמועד סיום התקופה שבגינה בחר הלקוח לשלם מראש, או לאחריה, לא הודיע הלקוח על הפסקת התקשרות בין הצדדים, יועברו שירותי הלקוח על ידי החברה לחיוב תקופתי חודשי מתחדש שיחוייב באמצעות פרטי כרטיס האשראי אותם סיפק הלקוח במועד ההתקשרות הראשוני ולפי מחירי מחירון החברה

 

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית. חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס. חשבונית ממוחשבת הינה חשבונית מס קבילה לכל עניין ודבר כאשר הפקתה מתבצעת ללא שימוש בנייר. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית, ככל שתופק, תישלח לשוכר השירות כתחליף לחשבונית מודפסת על גבי נייר.

אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום הן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי.

כרטיסי האשראי אותם מכבדת ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ הינם: ישראכרט, מאסטרקרד, ויזה, לאומי כארד, דיינרס. תשלום באמצעות כרטיסי  אמריקן אקספרס לא יתקבל.

 

 

ביטול והחזרים

 

חברת ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

 

לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת. ההתחיבות הינה בהתאם לתקופת התשלום. החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.

 

בקשה לביטול החברה מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

 

לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש, כגון, ולא רק, שטח SSL, שטח אחסון, כתובות - מתחמי אינטרנט (דומיינים).

 

הסרת אחריות

על החברה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם היא מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר ול- 99% זמינות שרתים ומעלה.

על ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.

ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו. ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.

בכל מקרה, סף האחריות של ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ יוגבל לעלות החודשית של השרות הניתן בלבד.

החברה אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ולא תבצע גיבויים בהתאם. כל בוררות שהיא בין חברת ע.ר. עובדיה טריידינג בע"מ והלקוח יבוצעו בבתי המשפט/הדין השונים בהתאם למיקום מחשבי החברה ביום ביצוע ההזמנה, שם נחתם ההסכם.

 

 

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

 

 

כל המחירים לפני מע"מ.