GO-SHOP עברה לגירסה 4

Thursday, October 18, 2018

שדרוג מערכת החנויות לגירסה 4!

מעתה הסביבה עובדת על תשתית של ASP.NET Core., וזו ללא ספק המערכת המהירה ביותר ששחררנו!

לפיכך, שיפורי ביצועים משמעותיים. אבל זה לא רק על המעבר ASP.NET Core. ביצענו שינויים רבים אחרים כדי לשפר את הביצועים:

  • שיפורי UI רבים בממשק הניהול 
  • שיפורי תכונות, רבים ותיקוני באגים
  • שיפורים בתחום הצפנה והאבטחה
Leave your comment